Σημαντικά έργα που έχουν διεκπεραιωθεί

Η Κοινότητα της Αγίας Μαρινούδας μετά από πολλούς αγώνες και προσπάθειες για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχει αφήσει ο σκυβαλλότοπος, ο χώρος αδρανών υλικών και το χοιροστάσιο καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να αρχίσει να αναπτύσσεται και είναι απαραίτητο αυτό να συνοδεύεται με την εκτέλεση έργων που θα συμβάλουν σε μια πιο ορθολογιστική ανάπτυξη και θα καθιστούν τη διαβίωση των κατοίκων της κοινότητας μας πιο άνετη.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει προχωρήσει στην κατασκευή και προώθηση έργων που έχουν πραγματοποιηθεί όπως :

·       την ανακαίνιση του Κοινοτικού κτιρίου, 

·       την δημιουργία  γηπέδου Χειροσφαίρισης,

·       την τοποθέτηση οδικού φωτισμού στη Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας και αρκετών δρόμων εντός της κοινότητας.

·       την κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 270 τόνων που καλύπτει πλήρως τις αναγκαίες της Κοινότητας.

Φωτογραφίες απο διάφορα έργα στην κοινότητα

alla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_ergaalla_erga
Επικοινωνία