Για αποστολή των λογαριασμών σας μέσω e-mail

 

Με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης σας, παρακαλούμε συμπληρώσετε το πιο κάτω έντυπο για αποστολή των λογ/σμων σας µέσω e-mail:Κατεβάστε το έντυπο εδώ (Εντυπο Κανονισμού-ΕΕ-2016679)