Φορολογία

Φορολογία

*Καθυστέρηση πληρωμής εξ’ υπακούει χρέωση επιβάρυνσης 10%.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν σε 21 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου στον Έπαρχο Πάφου. Τ.Θ. 60005 - 8100 -Πάφος.

Οι πιο κάτω

Περισσότερα

ΕορτολόγιοΑνακοινώσεις

Κυρ
Ιαν
01
2017
Διαχειριστής . 841 days ago
*Καθυστέρηση πληρωμής εξ’ υπακούει χρέωση επιβάρυν...
Δευ
Ιαν
01
2018
Μαρία . 476 days ago
ΔΕΥΤΕΡΑ: 7:30 – 15:00 ΤΡΙΤΗ: 7:30 – 1...
Δευ
Ιαν
01
2018
Διαχειριστής . 476 days ago
Η Ιστοσελίδα του χωριού μας είναι δημοσιευμένη γ...
Επικοινωνία